Det bliver - trods alt - Påske alligevel
Se april måneds avis-annonce


Hver morgen og aften ringer kirkernes klokker for at opfordre til bøn og andagt. 

Det er en gammel skik, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på nu, hvor kirkerne er lukkede, og der ikke holdes gudstjenester på søn- og helligdage.

Vi har måske mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede. Med klokkeringningen giver kirken lyd fra sig, men kirkernes klokker fortæller os også, at vi skal tænke på Gud og vore medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag.

Når vi hører klokkerne ringe, vil vi i lyset af den alvorlige situation opfordre til, at vi under aftenringningen sammen husker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem. 


AFLYSNING

PÅ GRUND AF CORONA-VIRUS ER ALLE GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER I DEN NÆRMESTED FREMTID AFLYST.

DET GÆLDER ALLE GUDSTJENESTER TIL OG MED MANDAG D. 13. APRIL (2. PÅSKEDAG) SAMT ALLE ØVRIGE ARRANGEMENTER TIL OG MED PÅSKEN. DET GÆLDER SÅLEDES: BABYSALMESANG, LEGESTUE, MINIKONFIRMANDER, KOR, AFTEN FOR ENLIGE, ANDAGTER, MENIGHEDSRÅDSMØDE.

KIRKELIGE HANDLINGER: DÅB, VIELSER, BEGRAVELSER VIL BLIVE GENNEMFØRT EFTER FORHOLDENE.


Reflektion i en gudstjenesteløs tid...


KIRKEKONTORET ER LUKKET FOR PERSONLIG BETJENING.
KUN KONTAKT PR. TELEFON 7589 1099 ELLER
MAIL: HEDENSTED.SOGN@KM.DK

KONTORTID: MAN-TIRS KL. 10 - 13, 
ONS KL. 13 - 16, TORS-FRE KL. 10-13

Kirkegårdskontoret er lukket ned for fysisk kontakt.
Kirkegårdslederen kan træffes på telefon 75 89 14 14
mandag til fredag i tidsrummet 08:00 til 14:00 eller på mail hedensted-kirkegaard@mail.dk
Opsøg kun personalet på kirkegården ved yderst vigtige beskeder/ spørgsmål. 
Hold venligst en afstand på 2 meter.
Vi vil vare tage kirkegårdens drift på bedst måde ud fra situationens udvikling.
Kirkens hjemmeside vil løbende blive opdateret med nye tiltag for kirkegårdens drift.

"Der kan blive afsløret overraskelser, som er af en sådan karakter, at du får kaffen galt i halsen. Så er du advaret." 

Læs klummen


I forbindelse med markeringen af Danmarks
befrielse er der planlagt en række arrangementer
i Hedensted. UDSKUDT!


MENIGHEDSRÅDSVALG

Ja, det er først i 2020 - men forberedelserne kan godt begynde nu.
Øverst på siden finder du et linkt til information. "VALG 2020"
Læs også KLUMMEN


                                                                                                              18/2 2020

Vi udvider kirkecenteret. Du kan
følge byggeriet på vores facebookside