Kirkesanger
Tore Asbjørn Hansen                 
 

Tore synger for sidste gang i 
Hedensted kirke d. 16. februar

 

 

Kirkesanger og korleder
Kirstine With

Tlf: 5151 9233
kirkesangerkorleder@gmail.com