Kirkegade 15
8722 Hedensted
Tlf.: 75 89 10 99
Mail: hedensted.sogn@km.dk

Kordegn Flemming Holtoug 

Send sikker post her

 

Kontorets åbningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10 - 13
Onsdag kl. 13 - 16

12/3-2020: Indtil videre kan man ikke møde 
personligt op på kirkekontoret for ekspedition.
Henvendelse skal ske pr. tlf. eller mail.

 

Kontoret er lukket 
fredag d. 13/3 og fredag d. 24/4.

 

 

Vi må ikke oplyse om tidspunkter for begravelser.
Søg evt. på www.afdøde.dk

Vedr. oplysninger fra kirkebøgerne - klik på link til venstre

Under menu-punktet Kirkegårdene finder du vejledning vedr. dødsfald og begravelse, som kan skrives ud.