Nye valgregler træder i kraft 1/1 2020

Lovforslaget blev vedtaget i april 2018, og det kan ses her. Lovændringen indebærer, at medlemmer af menighedsråd ved menighedsrådsvalget i 2020 vælges på en valgforsamling. Regler og vejledninger kan først udstedes efter nytår, hvor loven træder i kraft. 

Den nye valgform kan overordnet inddeles på følgende måde:

  1. Et offentligt orienteringsmøde om valg i de enkelte sogne tirsdag den 12. maj 2020. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. På orienteringsmødet skal menighedsrådene blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  2. Valgforsamling i de enkelte sogne tirsdag den 15. september 2020, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

    Loven gør det muligt, at der eventuelt efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. 


Læs også klummen af Niels Hørlyck, valgbestyrelsens formand og den klumme af Camilla Frandsen, om det at være menighedsrådsmedlem

Læs mere om valgforsamlingen her