Søndagens gudstjeneste – skal den fornyes?

Det er et spørgsmål for flere af os, som kommer til gudstjeneste om søndagen. Enten fordi vi oplever noget nyt, som vi stiller spørgsmålstegn ved, eller fordi vi ikke oplever noget nyt, men gerne ville. Har vi brug for at bønnerne lyder i et mere moderne sprog eller at salmerne synges med en rytmisk melodi. Eller har vi brug for, at der af og til læses op af Den Nye Aftale i stedet for Det Nye Testamente? Måske er svaret på det spørgsmål i virkeligheden, at fornyelse sker uanset hvad og hvad der opleves som en god fornyelse af den ene, kan opleves som en dårlig fornyelse af den anden.

Folkekirkens gudstjeneste og fornyelse heraf har igennem de seneste år også været på tapetet iblandt biskopper og udvalgte kirkefaglige personer. I 2016 Nedsatte biskopperne 3 fagudvalg, der skulle arbejde med liturgien i gudstjenesten i den Danske Folkekirke.

De 3 fagudvalg er:

  • Udvalget for frihed og autorisation

Her skulle det debatteres om vi skal have en enslydende alterbog eller om det skal være muligt at have en vis grad af frihed fra sted til sted.

Dette udvalg kom med rapporten ”Hvem bestemmer?” i 2018.

  • Udvalget for gudstjeneste

Her arbejdede man med gudstjenestens led og elementer.

Dette udvalg kom med rapporten ”Gudstjeneste” i 2019.

  • Udvalget for dåb og nadver

Dette udvalg kom med rapporten ”Dåb og nadver” i 2019.

Fælles for de 3 udvalg er, at de alle er ment som oplæg til en videre drøftelse. Udvalgene er ikke liturgikommisioner, der skal fremkomme med forslag til en ny alterbog. Der opfordres til at man ude i sogne, kirker og menigheder taler om gudstjenesten ud fra de rapporter, der er kommet. De findes alle i korte udgaver, også kaldet PIXI-udgaver, på www.folkekirken.dk.

Gudstjenesteudvalget er i sin rapport kommet med et forslag om, at der skal oprettes et center for liturgi, så arbejdet med gudstjeneste løbende kan vitaliseres. Det vil være nyt i Danmark. Samtidig er det dog vigtigt, at en fornyelse af gudstjenesten ikke sker bag lukkede døre. Hver søndag ude i kirkerne over hele landet, gør man noget på en ny måde og høster erfaringer af det. Disse erfaringer skal også inddrages, når man en dag vil tale om at lave en ny gudstjenesteordning.

Vores nuværende gudstjenesteordning er autoriseret ved kongelig resolution af 12.juni 1992 og lang hen af vejen enslydende og bindende for alle kirker. Men på trods af det, tyder meget på, at man i høj grad har ændret og fornyet elementer i gudstjenesten ude i sognene, så det passer til de mennesker man fejrer gudstjeneste med på det særlige sted man nu gør det. Det bliver spændende at følge drøftelserne om gudstjenestens fornyelse i fremtiden.

Udvalgene modtager gerne indspark, ideer, holdninger til deres tanker om Folkekirkens Liturgi på mail: folkekirkensliturgi@km.dk

Sognepræst Thea Køllgaard Olsen