2020 – et valgår!

 

De fleste tænker nok at vi lige har haft valg i 2019, men det var til Folketinget og EU.
Det valg, jeg tænker på, er til menighedsrådet.

Menighedsrådsvalget i 2020 bliver lidt anderledes end tidligere, fordi loven er lavet om.

Tidligere var udgangspunktet, at man lavede nogle lister og afholdt et valg, omtrent som vi holder Folketingsvalg, men efterhånden var der langt de fleste steder (97 %) kun 1 liste, som blev lavet mere eller mindre offentligt. Man har derfor ændret reglerne, så man kan få mere demokrati ind i valgproceduren alle steder.

Selve valget bliver som udgangspunkt noget der ligner en generalforsamling i en forening. Det bliver kaldt for valgforsamling. På det møde bliver der opstillet en liste, der som udgangspunkt er det nye menighedsråd. Der kan dog komme yderligere lister, og så bliver der afholdt afstemningsvalg, som vi kender det fra tidligere.

Datoen for valgforsamlingen er i loven fastsat til at være tirsdag den 15 september. (3. tirsdag i september).

Der plejer også at blive holdt et orienteringsmøde i forbindelse med valget. Det bliver fremover den 2. tirsdag i maj (12. maj 2020), og det skal holdes sammen med menighedsrådets menighedsmøde. På mødet orienterer menighedsrådet om regnskabet, og det år der er gået, og om budgettet, og de opgaver og muligheder der ligger foran.

På mødet vil der også blive orienteret mere detaljeret om reglerne vedrørende valget, og jeg tænker også, at de fleste menighedsrådsmedlemmer har gjort op med sig selv, om de genopstiller eller ej, så man har en fornemmelse af hvor mange nye medlemmer, der som minimum skal findes. Det er jo ikke en selvfølge at man bliver genvalgt, men man skal jo som minimum have en erstatning for dem der stopper. Man skal også helst have nogle suppleanter. Dels kan der være personer der af forskellige årsager stopper i løbet af de 4 år som en valgperiode varer, og dels er der enkelte møder, hvor det kræves at menighedsrådet er fuldtalligt, og hvis der er medlemmer har forfald til sådan et møde, og så indkaldes der suppleanter.

Hvis du interesserer dig for menighedsrådets arbejde, så mød op den 12. maj til orienteringsmøde.
Tid og sted følger senere.

 

Niels Hørlyck

Formand for valgbestyrelsen

 

Læs tidligere bragte klummer her