Den dejlige dåb                             

I Hedensted kirke er der ca. 65 dåb om året. Nogle af dem foregår ved kirkens særlige dåbslørdage og andre ved søndagens gudstjeneste. 65 familier kommer ind i kirken hvert år, med det dyrebareste de har. De bærer deres lille pige eller dreng op til døbefonten. Når det er førstegangsforældre, er det ofte første gang, at forældrene og barnet træder frem som en lille ny familie.

Inden et barn døbes, skal præsten have en samtale med forældrene. Når jeg spørger, hvad det betyder for dem, at deres barn skal døbes, får jeg mange forskellige svar. Ét svar går igen, nemlig at det er tradition i familien. ”Så er I kommet til det rigtige sted!”, siger jeg, ”for i kirken har vi mange dejlige traditioner”. Mange forældre har stået ved døbefonten før dem med et barn i armene. Og der bliver sagt de samme ord, som blev sagt, da de første kristne blev døbt i Hedensted kirke. ”Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”.

Dåben er en begivenhed, båret af traditionen, som har meget med fortiden at gøre. Det går helt tilbage, til dengang Jesus blev døbt af Johannes i Jordanfloden. Men dåben er samtidig en begivenhed, der foregår lige nu og her. Dåben er en tegn-handling. Når præsten slår korsets tegn for barnets pande og bryst, så er det et ydre synligt tegn. Bagved er en usynlig virkelighed; Gud, Kristus, evigheden. Vi kan ikke se Gud med det blotte øje, men i dåben gøres det synligt, hvad Gud vil med os. Han vil give os kærlighed. Gud elsker sine børn før alt andet, før alt hvad vi kan finde på at foretage i vores liv; som en forælder elsker et lille forsvarsløst barn.

Dåbsdagen er en vigtig dag, både for forældrene, bedsteforældrene og de faddere som er valgt. Alle håber, at det går godt. At den lille ikke skriger under hele dåben. At forældrene husker hvad de skal og præsten siger navnet rigtigt. Nogle er nervøse for, om de kan finde ud af at rejse sig og sætte sig på de rigtige tidspunkter. Det vidner om, at der er noget på spil for dem, der er kommet til dåb. De gør sig umage.

I Hedensted kirke forsøger vi at gøre rammerne for dåben tydelige, så alle kan hvile i dem og være opmærksomme på det, som sker i dåben. Der bedes for barnet, for det fortæller at Gud lytter til os. Der slås korsets tegn, for det symboliserer Kristus der døde og opstod for ethvert menneske, lille eller stort. Barnets navn nævnes i sammenhæng med Guds tre navne: Fader, Søn og Helligånd. Til sidst beder alle i kirken Fadervor, som er menighedens dåbsgave til barnet.

Dåben er en menneskelig handling og derfor er der altid en mulighed for, at der sker fejl. Men en dåb uden fejl, er ikke bedre end en dåb med fejl. Dåben skal netop fortælle, at ingen mennesker er uden fejl. Dåben viser, at vi er i Guds hånd, som de uperfekte mennesker vi er. I Paulus brev til Galaterne står der, at når du bliver døbt, så iklædes du Kristus. I stedet for at komme til eksamen i de ti bud ved døbefonten, så får du en frakke på, som bliver din egen. Den skal varme dig, så du tør tro på, at Gud er med dig. Hvis du kommer i tvivl, så tænkt på de ord Jesus sagde, som også læses til enhver dåb: ”Jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende”.

Sognepræst Thea Køllgaard Olsen

 

LÆS TIDLIGERE KLUMMER HER