Tilmelding til konfirmandundervisning 2020-2021

Kommende konfirmander får udleveret informations- og tilmeldingsseddel
i uge 23 på skolerne.


Se informationsbrev her

Print tilmeldingsseddel ud her 
Tilmelding kan ikke ske digitalt.
 

Fra 2021 og frem bliver konfirmanderne fra 8. klasse på Hedensted skole konfirmeret i Store Bededags weekenden (fredag og lørdag).
I 2021: 30. april (A kl. 9 + B kl. 11) og 1. maj (C kl. 9 + D kl. 11).
I 2022: 13. maj (A kl. 9 + B kl. 11) og 14. maj (C kl. 9 og D kl. 11).
Konfirmander fra 8. klasse på Stjernevejskolen bliver fremover konfirmeret weekenden før Store Bededag.
(lørdag og søndag).
I 2021: 24. (X kl. 9 + Y kl. 11) og 25. april (T  kl. 10.30).
I 2022: 7. maj (X kl. 9 + Y kl. 11) og 8. maj (evt. Z kl. 9 + T kl. 11. Hvis ingen Z: T kl. 10.30)
 

Bemærk at man som udgangspunkt konfirmeres med den nye klasse (8. klasse)!

Spørgsmål vedr. konfirmation rettes til sognepræst Morten Seindal Krabbe, tlf. 7589 2808 mskr@km.dk